Mi u Domu za odrasla i starija lica LUNA razumemo da je odlazak u dom teška odluka, kako licima kojima je potrebna nega tako i njihovim porodicama. Život u zajednici, nakon godina samostalnog života, predstavlja veliku promenu kojoj mnogi prilaze sa predrasudama i pomešanim osećanjima.

Ako je Vama ili članu Vaše porodice potrebna pomoć i nega, sada ili u budućnosti, potrudićemo se da Vam pomognemo i učinimo sve što je u našoj moći da taj korak napravite na najlakši i najprihvatljiviji način.Naš dom funkcioniše po sledećim osnovnim principima:

button Obezbeđujemo poštovanje privatnosti svih korisnika i njihovo pravo na samostalnost bez nametanja obaveza koje nisu u njihovom interesu;
   
button Poštujemo dostojanstvo svakog korisnika, tretiramo ga sa poštovanjem, bez obzira na njegovo stanje, prepoznajemo njegove zahteve i lične potrebe;
   
button Ohrabrujemo nezavisnost korisnika i pružamo im podršku u ostvarivanju fizičkih i emocionalnih potreba svakoga dana;
   
button Pružamo korisnicima mogućnost slobode izbora i podstičemo ih da izraze svoje mišljenje;
   
button U svakom trenutku vodimo računa o pravima korisnika sa ciljem njihovog uključivanja, koliko je to moguće, u odluke vezane za brigu o njima.